Educatie onderwijsprogramma basisschool

Muziek verrijkt en verbindt. Dat wist Mathieu Kessels bijna 150 jaar geleden al. Zijn visie op de productie, die aansloot op de industriële innovaties van die tijd, zorgde voor betaalbare muziekinstrumenten. Daarmee maakte hij muziek(beoefening) voor een breed publiek bereikbaar. Het Kessels Museum beheert het erfgoed van Kessels Muziekinstrumentenfabriek en maakt dit nu toegankelijk. Het is een mooie uitdaging de verrijkende en verbindende kracht van muziek bereikbaar en beleefbaar te maken voor een breed publiek; van specialist en muziekkenner tot gezinnen met kinderen en schoolgroepen en dat op een manier die passend is in Tilburg Muziekmakersstad.

Het museum wil in de toekomst de bovenste verdieping verder uitbreiden met speciale onderdelen voor kinderen, maar tot die tijd kunnen we al een onderwijs programma aanbieden. Het museum is opgenomen in het aanbod van Museumschatjes, waar we een passend programma voor de boven- ofwel de middenbouw van het primair onderwijs wegzetten.

Doel van Educatieprogramma

Vanuit de geschiedenis en het erfgoed van Kessels kan men leren over deze Tilburgse geschiedenis én om wat te leren over muziek en muziekinstrumenten. Zowel de voorbereidende les, als het museumprogramma én de afsluitende les op school is vakoverstijgend en lesstofvervangend. Er is een duidelijke korte beschrijving van de kern en de doelen van het programma uitgeschreven. Daarin is een beschrijving opgenomen van de samenhang tussen de verschillende onderdelen en een overzicht van welke kerndoelen aan bod komen. Te weten: cultureel erfgoed en muziekonderwijs, natuur en techniek én mens en samenleving; deze onderwerpen bieden tal van handvaten. Gestreefd is om het programma zo te ontwikkelen en aan te bieden dat het mét en zonder voorbereiding en/of verwerking een duidelijke kop en start heeft.

Onderdelen van Educatieprogramma
  • Een (optionele) voorbereidende les en/of suggesties om het bezoek kort te introduceren.
  • Een programma voor het museumbezoek; waarbij het programma uit verschillende onderdelen bestaat, zodat grote schoolklassen in 2 of 3 subgroepen kan rouleren.
  • Een (optionele) verwerkingsles, die net als de introductie klassikaal door de leerkracht kan worden gegeven, dus met een duidelijke handleiding.

Museumschatjes

Noord-Brabant is rijk aan musea met de meest uiteenlopende collecties. Wat al deze musea gemeen hebben, is dat zij een schatkamer zijn van voorwerpen die om de een of andere reden de moeite van het bewaren waard zijn. Maar wat is waarde eigenlijk? Daarover gaat het project Museumschatjes. Scholen die zich hebben ingeschreven voor Museumschatjes ontvangen in de eerste lesweek van het nieuwe schooljaar het lesmateriaal inclusief de bon voor het gratis museumbezoek.

Wat is Museumschatjes?

Met veel succes organiseert Erfgoed Brabants sinds 2006 Museumschatjes. Dit onderwijsproject is ontwikkeld in het kader van ‘Schatten van Brabant’ en wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Brabant.
Met Museumschatjes gaan basisschoolleerlingen van groep 5 t/m 8 in klassikaal verband naar een museum. Voor corona deden 70 musea en 50.000 leerlingen mee! Aan de hand van het lesmateriaal wordt op school het museumbezoek voorbereid.

Voor het bezoek aan het museum worden de leerlingen eerst aan het denken gezet over de vraag wat een voorwerp eigenlijk waardevol maakt. Een voorwerp is niet alleen waardevol omdat het letterlijk veel geld waard is, maar ook omdat het bijvoorbeeld heel zeldzaam is, of omdat er een bijzonder verhaal bij hoort. Wat is erfgoed? Na deze inleidende les volgt het museumbezoek. Aan de hand van een gerichte opdracht gaan de leerlingen in groepjes op zoek naar een voorwerp dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt. En waarom is het belangrijk om dingen te bewaren? Na afloop van het project Museumschatjes zullen leerlingen op een andere manier naar oude voorwerpen (erfgoed) kijken.

Alle informatie over het project, de aanmeldingsprocedure en de spelregels vind je op de site van Erfgoed Brabant.

Kessels Museum is ook opgenomen in het aanbod van Museumschatjes van Erfgoed Brabant. Dit biedt alle groepen 5 t/m 8 van basisscholen in Noord-Brabant de mogelijkheid kosteloos het Kessels Museum te bezoeken.

Voor kinderen is het Kessels Museum niet alleen leuk maar ook leerzaam!