Bijzonder aan het Kessels Museum is het restauratie-atelier, waar doorlopend machines, gereedschappen en muziekinstrumenten worden gerestaureerd, gerepareerd of geconserveerd, zowel uit de collectie van het museum, als van particulieren.

Ook niet-Kessels instrumenten worden hier bespeelbaar gemaakt en beschikbaar gesteld voor muziekonderwijs of het KidsMuziekLab. Zo is het Kessels Museum een levend museum. Daarnaast worden door de administratie de gereedschappen, machines, instrumenten, muziekstukken, catalogi, foto’s e.d. nader gerubriceerd, beschreven en opgenomen in de database.

Heeft u een instrument dat aan reparatie of restauratie toe is?
Neem dan contact op met de vakmensen van het Kessels Museum. Stuur een mail naar info@kesselsmusem.nl voor meer informatie.

Het restauratie-atelier is vanuit het museum te bezoeken