De collectie van Kessels Museum bestaat voor het grootste deel uit de muziekinstrumenten, werkbanken en gereedschappen die in 1939 door Jan Passier, één van de werknemers van de fabriek, zijn verzameld.

In 2010 werd een groot deel van de door hem samengestelde collectie geschonken door de familie Passier (in het bijzonder mevrouw Passier-Menne, overleden in 2022) aan de Stichting Muziekinstrumentenmakersmuseum (nu het Kessels Museum).

De collectie is door de gemeente Tilburg aangemerkt als Tilburgs Erfgoed. Nog regelmatig wordt de collectie uitgebreid door schenkingen van derden. In het Kessels Museum kunt u vele instrumenten bekijken. Ook de fabricage en het gebruik van de Kessels instrumenten wordt op een verrassende manier aan u getoond.

In het museumzalen volgt u het verhaal van Kessels over:

  • De tijdlijn tussen 1815 en 2022
  • De fabriek met een reconstructie van de historische fabriek;
  • De instrumenten door Kessels gemaakt;
  • De activiteiten van de Kessels uitgeverij/drukkerij;
  • De klavierzolder en het KidsMuziekLab.

Schenkingen en bruikleen

Kessels Museum streeft op verschillende manieren naar uitbreiding van de kerncollectie. Er kunnen instrumenten worden aangeboden. Belangrijk daarbij is dat objecten in goede staat moeten verkeren en dat ze nog niet in de collectie voorkomen. Objecten die van meerwaarde zijn voor de collectie maar niet in goede staat zijn worden in eigen atelier of door derden gerestaureerd. Schenking van objecten wordt uitsluitend aanvaard wanneer het te schenken object past binnen de criteria van dit collectieplan. Schenkers ondertekenen allereerst een bewijs van afgifte/voorlopig schenkersformulier. Na acceptatie/ aanname wordt een schenkingsacte met navolgende bepalingen overeengekomen. Ook krijgen zij een bedankbrief en een jaar gratis toegang tot het museum.

Restauratie atelier

Ook herbergt het Kessels Museum een eigen restauratie atelier met vakmensen die instrumenten restaureren. Heeft u een instrument dat aan reparatie of restauratie toe is?
Neem dan contact op met de vakmensen van het Kessels Museum. Stuur een mail naar info@kesselsmuseum.nl voor meer informatie.

Borstbeeld van Mathieu Kessels