Missie
Het Kessels Museum beheert het erfgoed van Kessels Muziekinstrumentenfabriek. Men beleeft er de verhalen én de muziek die daarbij hoort. Met een aansprekende vaste presentatie en prikkelende (muzikale) activiteiten, wordt dit erfgoed toegankelijk gemaakt voor een breed publiek; van specialist en muziekkenner tot gezinnen met kinderen en schoolgroepen. Centraal staat het makersaspect en gaat van het maken en restaureren van muziekinstrumenten tot het maken van muziek, waarbij instrumenten uit de collectie van Kessels , niet-westerse culturen én het digitaal componeren een rol kunnen spelen.

Visie
Muziek verrijkt en verbindt. Dat wist Mathieu Kessels bijna 150 jaar geleden al. Vanuit zijn muziekuitgeverij en muziekinstrumentenhandel, ontstaat in 1886 de Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Muziekinstrumenten M.J.H Kessels te Tilburg. Zijn visie op de productie, die aansluit op de industriële innovaties van die tijd, zorgde voor betaalbare muziekinstrumenten. Daarmee maakte hij muziek(beoefening) voor een breed publiek bereikbaar.
Ook vandaag de dag zet het Kessels Museum zich in om de verrijkende en verbindende kracht van muziek bereikbaar en beleefbaar te maken voor een breed publiek, op een manier die passend is in Tilburg Muziekmakersstad.

Blaasinstrumenten in het Kessels Museum