Stichting Kessels Museum Tilburg heeft de volgende doelstellingen:

 • Het beheren van het overgeleverde historische industriële en ander materiële erfgoed van de muziekinstrumentenfabrieken van M.J.H. Kessels te Tilburg en de navolgers daarvan;
 • Het bevorderen van de kennis van de technieken betreffende het maken van muziekinstrumenten in de loop der tijden, in het bijzonder door het verzamelen en tentoonstellen van apparatuur, gereedschappen en andere voorwerpen die de productietechnieken kunnen verduidelijken;
 • Het interesseren van jongeren voor het ambacht van muziekinstrumentenmaker;
 • De ontsluiting van het onder a. genoemde erfgoed voor het publiek;
  en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het oprichten en in stand houden van een muziekinstrumentenmakersmuseum;
 • het verzorgen van publicaties over het ambacht betreffende het maken en repareren van muziekinstrumenten en het geven van voorlichting over het op ambachtelijke wijze maken van muziekinstrumenten;
 • het organiseren van educatieve programma’s voor jongeren betreffende het maken en repareren van muziekinstrumenten;
 • het inzetten van de collectie voor muzikale uitvoeringen.
 • De stichting streeft niet naar winst.

De bestuurders zowel als de vrijwilligers van het Kessels Museum verrichten alle werkzaamheden zonder dat daar een gerelateerde vergoeding tegenover staat.

Statuten
Bekijk hier de statuten van de stichting.

Jaarverslag
Download het financieel jaarverslag over 2021 hier.