De missie en visie worden vertaald in doelstellingen:

  • Bevorderen van kennis van het bestaan, de historie en het materiële en immateriële erfgoed Kessels Museum.
  • Bevorderen van de kennis van muziek en muziekinstrumenten in het algemeen, de technische werking van instrumenten en de natuurkundige principes die schuilgaan achter klank en toonhoogte.
  • Uitdragen van de overtuiging van de positieve rol die muziek in ieders leven kan vervullen, jong én oud. Dat kan door het luisteren naar muziek of kennis over het maak- en werkproces van instrumenten.
  • Muziek als verbinder inzetten en een plek zijn waar mensen kunnen samenkomen, van elkaar leren en met elkaar genieten van muziek en aanverwante activiteiten; over sociaal-maatschappelijke en culturele verschillen heen.
  • Het verder zichtbaar maken dat Tilburg naast textielstad ook stad van muziek is.

Statuten
Bekijk hier de statuten van de stichting.

Jaarverslag
Download het financieel jaarverslag over 2021 hier.