De missie en visie worden vertaald in doelstellingen:

  • Bevorderen van kennis van het bestaan, de historie en het materiële en immateriële erfgoed Kessels Museum.
  • Bevorderen van de kennis van muziek en muziekinstrumenten in het algemeen, de technische werking van instrumenten en de natuurkundige principes die schuilgaan achter klank en toonhoogte.
  • Uitdragen van de overtuiging van de positieve rol die muziek in ieders leven kan vervullen, jong én oud. Dat kan door het luisteren naar muziek of kennis over het maak- en werkproces van instrumenten.
  • Muziek als verbinder inzetten en een plek zijn waar mensen kunnen samenkomen, van elkaar leren en met elkaar genieten van muziek en aanverwante activiteiten; over sociaal-maatschappelijke en culturele verschillen heen.
  • Het verder zichtbaar maken dat Tilburg naast textielstad ook stad van muziek is.

Statuten
Bekijk hier de statuten van de stichting.

Jaarverslag

Download Jaarcijfers Kessels Museum 2022

Borstbeeld van Mathieu Kessels, te zien bij de entree van het museum.