De binnenstad van Tilburg is volop in ontwikkeling. Zo voert de gemeente vanaf mei 2023 ook in de Stationsstraat diverse werkzaamheden uit, met daarin o.a. meer ruimte voor groen. De werkzaamheden duren zeker een jaar. Het Kessels Museum blijft sowieso voor voetgangers en fietsers bereikbaar; gemotoriseerd verkeer is niet mogelijk. Auto’s kunnen via de Spoorlaan en Langestraat de achterkant van het museum bereiken voor leveringen e.d. De rijrichting tussen Noordstraat en Noordhoekring is gewijzigd, voor deze periode andersom. De nieuwe inrichting moet bijdragen aan klimaatadaptieve doelstellingen, zoals minder wateroverlast en het tegengaan van hittestress. Zo wordt de straat toekomstbestendig.
Hier vind je de exacte uitvoeringsplanning en fasering.

Werkzaamheden
Alle gasleidingen worden vervangen. Met netbeheerders is gekeken naar de huidige infra en mogelijke toekomstige ontwikkelingen; te denken aan de energietransitie, het 5G netwerk. Hiervoor worden extra buizen in de ondergrond aangebracht waar later nieuwe kabels door heen getrokken kunnen worden. Zo hoeft de straat niet opnieuw te worden opengebroken. Dit beperkt de overlast.\

Water
Om verdroging tegen te gaan, gaat men het regenwater zoveel mogelijk ter plekke in de grond te laten wegzakken en op te vangen. Water blijft beschikbaar voor bomen en beplanting. Bij overschot aan water kan het langzaam de bodem inzakken (infiltratie). Het is een beproefd systeem om te voorkomen dat schoon regenwater via rioolbuizen naar de zuiveringsinstallatie stroomt. Dat wordt gerealiseerd door een zogenoemde krattensysteem aan te leggen.

Groen
Er is veel aandacht voor het aanbrengen van meer groen in de straat. Meer bomen zijn goed voor het leefklimaat en het ziet er mooier uit en vergroot de biodiversiteit. De bomen worden afgewisseld met lagere beplanting.

Meer weten?
Bekijk hier de presentatie voor bewoners en hier de fasering van de geplande werkzaamheden.

Publicatiedatum: maandag 22 mei 2023
Een impressie van een groene Stationsstraat

Meer nieuws

Originele Van Gorp-viool naar Kessels Museum

Originele Van Gorp-viool naar Kessels Museum

Het Kessels Museum heeft muziekinstrumenten van veel Tilburgse instrumentenbouwers in de collectie, maar een viool van Jan van Gorp ontbrak. Jan van Gorp( 1885-1955) stond bekend als de neuriënde vioolbouwer. Hij werkte sinds 1899, toen was hij veertien, voor de...

Lees meer
Geert van Nunen ontvangt Kessels Kornuit 2023

Geert van Nunen ontvangt Kessels Kornuit 2023

Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst werd als blijk van waardering voor zijn ongekende toewijding en inzet voor het Kessels Museum de Kessels Kornuit 2023 uitgereikt aan Geert van Nunen. Het was een speciale ceremonie en natuurlijk heel verrassend; in...

Lees meer
Kessels Museum open voor Vrijwilligerssafari!

Kessels Museum open voor Vrijwilligerssafari!

21 September neemt ook het Kessels Museum deel aan dé open dag van vrijwilligersorganisaties “Vrijwilligerssafari”, georganiseerd door vrijwilligers.tilburg.nl. Speciaal voor geïnteresseerden zijn we open om hen te informeren over het werk dat je hier kan doen. Het...

Lees meer