De binnenstad van Tilburg is volop in ontwikkeling. Zo voert de gemeente vanaf mei 2023 ook in de Stationsstraat diverse werkzaamheden uit, met daarin o.a. meer ruimte voor groen. De werkzaamheden duren zeker een jaar. Het Kessels Museum blijft sowieso voor voetgangers en fietsers bereikbaar; gemotoriseerd verkeer is niet mogelijk. Auto’s kunnen via de Spoorlaan en Langestraat de achterkant van het museum bereiken voor leveringen e.d. De rijrichting tussen Noordstraat en Noordhoekring is gewijzigd, voor deze periode andersom. De nieuwe inrichting moet bijdragen aan klimaatadaptieve doelstellingen, zoals minder wateroverlast en het tegengaan van hittestress. Zo wordt de straat toekomstbestendig.
Hier vind je de exacte uitvoeringsplanning en fasering.

Werkzaamheden
Alle gasleidingen worden vervangen. Met netbeheerders is gekeken naar de huidige infra en mogelijke toekomstige ontwikkelingen; te denken aan de energietransitie, het 5G netwerk. Hiervoor worden extra buizen in de ondergrond aangebracht waar later nieuwe kabels door heen getrokken kunnen worden. Zo hoeft de straat niet opnieuw te worden opengebroken. Dit beperkt de overlast.\

Water
Om verdroging tegen te gaan, gaat men het regenwater zoveel mogelijk ter plekke in de grond te laten wegzakken en op te vangen. Water blijft beschikbaar voor bomen en beplanting. Bij overschot aan water kan het langzaam de bodem inzakken (infiltratie). Het is een beproefd systeem om te voorkomen dat schoon regenwater via rioolbuizen naar de zuiveringsinstallatie stroomt. Dat wordt gerealiseerd door een zogenoemde krattensysteem aan te leggen.

Groen
Er is veel aandacht voor het aanbrengen van meer groen in de straat. Meer bomen zijn goed voor het leefklimaat en het ziet er mooier uit en vergroot de biodiversiteit. De bomen worden afgewisseld met lagere beplanting.

Meer weten?
Bekijk hier de presentatie voor bewoners en hier de fasering van de geplande werkzaamheden.

maandag 22 mei 2023 | Nieuws

Een impressie van een groene Stationsstraat